Inclusie | Wat houdt Validisme in? Een uitleg.

In een vorige blog kwam de term Validisme al ter sprake, maar wat is het precies? In dit artikel verduidelijken we deze term en laten we zien wat er precies onder valt.

Eerst maar eens de definitie; Validisme is een betrekkelijk nieuwe term die nog niet in de VanDale te vinden is. Wel op vele andere plekken, zoals Wikipedia. Daar staat bij Validisme dat het een term is die gebruikt wordt voor de discriminatie, marginalisering en stigmatisering van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en/of verstandelijke gesteldheid. Vervolgens kunnen we Validisme in verschillende onderdelen opsplitsen.

Institutioneel Validisme

Validisme op institutioneel niveau is het stigmatiseren van mensen met een beperking. Dit kan zijn op het gebied van de (on)toegankelijkheid van gebouwen, de overheid (door het ontbreken van een gebarentolk bij persconferentie’s voor covid, waardoor ze niet toegankelijk waren voor mensen met een auditieve beperking).

Cultureel Validisme

Per cultuur kan het verschillend zijn hoe men kijkt naar mensen met een beperking, hoe ze met hen omgaan. Zo worden mensen met een beperking in de afgelegen gebieden van Indonesië vaak een last van de familie ervaren en ook als zodanig behandeld. Concreet betekent dat soms het leven buiten het huis van de familie, overgelaten aan zichzelf in een hokje in de tuin. In andere culturen wordt het niet kunnen zien weer als een zeer positieve gave gezien.

Interactioneel Validisme

Bij deze vorm van validisme draait het om de sociale omgeving, hoe benader en noem je mensen? Ten onrechte kiezen mensen soms een kinderlijke benadering. Lang niet alle personen met een beperking mankeren iets aan hun hersens, dit kan erg betuttelend overkomen. Daarnaast is het aanspreken van iemand die bij een persoon met een beperking in de buurt staat hier ook een goed voorbeeld van.

Nog een ander voorbeeld daar heeft Stella Young een speech over gehouden, namelijk mensen met een beperking reduceren TOT hun beperking, om daar vervolgens inspiratie uit te halen. Ze legt het hieronder zelf uit:

Dit zijn een aantal verschillende vormen van validisme. Betrap je je er zelf nu op? Heb je het ooit meegemaakt? Laat het hieronder weten in de reacties!

Meer lezen over Validisme kun je ook doen bij OneWorld.

Heb je mijn vorige artikelen al gelezen? Eerder schreef ik onder andere over 5 manieren om mensen met een beperking te helpen en over het gebruik van de juiste taal.

Portretfoto Tim Kroesbergen, rechtenvrij geschoten door Michèle Giebing.

Over Tim

Tim Kroesbergen heeft een groot hart voor de kruising tussen technologie en de gezondheidszorg. Hij geeft advies hoe digitale zorgtechnologie de kwaliteit van leven van mensen kan verbeteren. Daarnaast is hij een voorvechter voor inclusie, onder andere met zijn podcast Inclusiecast Arnhem.